Prawo nieruchomości z testami online w.7

Prawo nieruchomości z testami online w.7
€ 27,06
-10%
€ 24,35
Opis

Książka Prawo nieruchomości obejmuje całość najistotniejszej problematyki prawnej związanej z nieruchomościami, uregulowanej w Kodeksie cywilnym, ustawie o własności lokali, ustawie o gospodarce nieruchomościami, ustawie o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawie o księgach wieczystych i hipotece, Prawie o notariacie oraz wielu innych aktach prawnych.

W publikacji omówiono m. in. następujące zagadnienia:

pojęcie nieruchomości w prawie polskim,

prawo własności nieruchomości,

rodzaje, tryby i specyfika podziałów nieruchomości,

opłaty adiacenckie,

odrębna własność lokali,

spółdzielcze prawa do lokali,

użytkowanie wieczyste,

obciążanie nieruchomości ograniczonymi prawami rzeczowymi,

dokumentowanie tytułu własności nieruchomości oraz umowy dotyczące nieruchomości,

prawo pierwokupu, odkupu, wykupu, pierwszeństwa nabycia oraz nabycia za zapłatą równowartości pieniężnej,

pośrednictwo w obrocie nieruchomościami po deregulacji,

wycena i egzekucja nieruchomości,

rola oraz prawa i obowiązki notariusza w obrocie nieruchomościami.

Siódme wydanie zostało uaktualnione, uzupełnione o najnowszą literaturę i orzecznictwo oraz poszerzone o omówienie regulacji dotyczących m. in.:

nowej ustawy deweloperskiej,

Prawa o notariacie,

Prawa budowlanego,

ustawy o gospodarce nieruchomościami,

gruntów warszawskich.

Książka przeznaczona jest dla osób pragnących pogłębić wiedzę o nieruchomościach, w szczególności dla notariuszy, sędziów, adwokatów, radców prawnych, komorników, zarządców nieruchomości oraz pośredników w obrocie nieruchomościami, a także aplikantów notarialnych, sądowych, adwokackich, radcowskich i komorniczych. Mogą z niej korzystać również studenci wydziałów prawa i administracji oraz słuchacze studiów podyplomowych.

Wydanie
Rok wydania: 2024, oprawa: broszurowa
Opis wydania
Strony: 488, Format: 238x165 mm
Wydawnictwo
Kategoria