Molestowanie seksualne w środowisku pracy

Molestowanie seksualne w środowisku pracy
€ 8,71
-10%
€ 7,84
Opis

Książka ta została poświęcona zbadaniu zjawiska molestowania seksualnego obecnego w polskich miejscach pracy. Jej celem jest weryfikacja, czy próba przebadana w ramach prowadzonych badań własnych jest świadoma kwalifikacji określonych zachowań w środowisku pracy jako praktyki wpisującej się w charakter molestowania seksualnego. Jest to niezwykle ważna kwestia, która w swym założeniu ma pozwolić na stwierdzenie zależności między doświadczeniem zachowania wyczerpującego znamiona molestowania seksualnego a świadomością tego faktu. Celem jest również analiza częstotliwości występowania zachowań charakterystycznych dla zjawiska molestowania seksualnego w środowisku pracy oraz jego doświadczania wśród respondentów w ogóle. Badania własne, prowadzone na potrzeby publikacji, pozwalają dostrzec realność problemu i mają na celu zachęcenie do głębszego pochylenia się nad zjawiskiem molestowania seksualnego oraz prowadzenia szerszych analiz.

Joanna Gałka od urodzenia związana z Poznaniem, absolwentka dziennikarstwa i komunikacji społecznej, a także zarządzania i prawa w biznesie Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Aktualnie kończy trzeci kierunek studiów, jakim jest turystyka i rekreacja. Osoba wszechstronna i żądna wiedzy. Jak sama o sobie mówi z niejednego pieca chleb jadała, zawsze jednak oddana tematom społecznie ważnym. Zachęca do podejmowania otwartych dyskusji nad sprawami, które tego wymagają, oraz wzajemnego poszanowania wymienianych poglądów. W wolnych chwilach "wyżywa" się artystycznie.

Wydanie
Rok wydania: 2024, oprawa: broszurowa
Opis wydania
Strony: 213
Kategoria